Vaaruni Agarwal
Vaaruni Agarwal 13 Mar 2019
3

Up next

SHIV GAYATRI MANTRA | Keep Away the Negative Energy | Extremely Powerful Miracle Mantra
18 Aug 2019
SHIV GAYATRI MANTRA | Keep Away the Negative Energy | Extremely Powerful Miracle Mantra
BoS · 1 Views

Vishnu Stuti | Shuklambaradharam Vishnum – Powerful chant of Lord Vishnu

21 Views
In Bhajans

Lord Vishnu is one of the most powerful beings in the whole universe as per the Hindu mythology.

Lyrics of Vishnu Stuti:

Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye

Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye

Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham
Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam

Lakshmi kantam kamalanayanam
yogibhir dhyaana gamyam
Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham

Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi kantam kamalanayanam
yogibhir dhyaana gamyam

Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham.

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim

Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham.

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim

yuddhe chakradharam devam
pravase cha trivikramam
Narayanam thanu thyage
sridharam priya sangame

dusswapne smara govindam
sankate madhusudhanam
Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam

Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye
kaanane naarasimham cha
pavake jalasayinam

jalamadhye varaham cha
parvathe raghunandanam
Gamane Vaamanam Chaiva
Sarva Kaaryeshu Madhavam

Shodasaitaani naamani
prathuruddhaya yah padeth
sarva paapa vinirmukto
vishnu lokai mahiyati

Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye

Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye

Show more
Facebook Comments

Up next

SHIV GAYATRI MANTRA | Keep Away the Negative Energy | Extremely Powerful Miracle Mantra
18 Aug 2019
SHIV GAYATRI MANTRA | Keep Away the Negative Energy | Extremely Powerful Miracle Mantra
BoS · 1 Views