Vaaruni Agarwal
Vaaruni Agarwal 26 Dec 2018
3

Up next

Sankshipt Ramayan, Part - 2 | Shree Ram Katha | Valmiki Ramayana
21 May 2019
Sankshipt Ramayan, Part - 2 | Shree Ram Katha | Valmiki Ramayana
Vaaruni Agarwal · 2 Views

Beautiful Strotam of Lord Vishnu - Shree Hari Strotam

96 Views
In Bhajans

Here is the strotam of Lord Vishnu, who incarnated himself 10 times for the protection of mother earth.

Lyrics of Shri Hari Strotam:

Jaga jjala palam Kachad Kanda Malam
Sarah andra phalam Maha daithya kalam
Nabho Neela kayam Dura vara mayam
Supad ma sahayam Bajeham Bajeham

Sadam bhodhi Vasam Galath push pahasam
Jagat sanni vasam Sath adhithya bhasam
Gadha chakra Sastram Lasad Peetha Vasthram
Hasa charu Vakth ram Bajeham Bajeham

Rama kanta haram Sruthiv ratha saram
Jalan thar viharam Dharabha raharam
Chid Ananda roopam Man ogna Swaroopam
Druth aneka Roopam Bajeham Bajeham

Jara janma Heenam Paran anda Peetham
Sama dana Leenam Sada ivana veetham
Jagaj janma Hethum Suran eeka Kethum
Trilok aika Seth um Bajeham Bajeham

Krutha mnaya ganam Khaga dhi sayanam
Vimuk ther nidha nam Harara dhimanam
Swabakt hanu koolam Jagad vruksh amoolam
Nirasth artha soolam Bajeham Bajeham

Samasth amare sam Dwire phabha Klesam
Jagat Bimba Lesam Hrud akasa Desam
Sada Divya Deham Vimuktha khileham
Suvaikuntageham Bajeham Bajeham

Surali bali shtam Trilok ivari shtam
Gurann angar ishtam Swaroop aik anishtam
Sadyu dhad heeram Mahaveer a veeram
Bham bhodit heeram Bajeham Bajeham

Ram ava mabh agam Thala nagna Nagam
Kruth adeethaya gam Gath arag aragam
Muneen drai Sugeetham Surai Sapar reeham
Ganou gair aathe tham Bajeham Bajeham

Show more
Facebook Comments

Up next

Sankshipt Ramayan, Part - 2 | Shree Ram Katha | Valmiki Ramayana
21 May 2019
Sankshipt Ramayan, Part - 2 | Shree Ram Katha | Valmiki Ramayana
Vaaruni Agarwal · 2 Views