Vaaruni Agarwal
Vaaruni Agarwal 13 Mar 2019
3

Up next

Kasme Waade Pyar Wafa with Lyrics | Soulful Satsang | Reality of Life
20 May 2019
Kasme Waade Pyar Wafa with Lyrics | Soulful Satsang | Reality of Life
Vaaruni Agarwal · 3 Views

Om Namo Hiranyabahavey - Powerful Mantra for positivity in Life

5 Views

श्रीमान महादेवाय नमः
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
पतए अंबिका पतए उमा पतए पशूपतए नमो नमः
ईशान सर्व विद्या नाम् ईश्वर सर्व भूता नाम् ब्रह्मा दीपते
पतए अंबिका पतए उमा पतए पशूपतए नमो नमः
ईशान सर्व विद्या नाम् ईश्वर सर्व भूता नाम् ब्रह्मा दीपते
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
ब्रह्मनो दिपते ब्रह्मा शिवो अस्तु सदा शिवोहम तत्पुरुषाय
विद्महे वाग विशुद्धाय धिमहे तन्नो शिव प्रचोदयात् महादेवाय
विद्महे रुद्र मूर्तये धिमहे तन्नों शिव प्रचोदयात् नमस्ते
अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महा देवाय त्र्यंबकाय
त्रि पुरान्त काय त्रिकाग्नी कालाय कालाग्नी
रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंज याय सर्वेश्वराय
सदशिवाय श्रीमान महा देवाय नमः
श्रीमान महादेवाय नमः
श्रीमान महादेवाय नमः
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
ॐ नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य
शांति शांति शांति

Show more
Facebook Comments

Up next

Kasme Waade Pyar Wafa with Lyrics | Soulful Satsang | Reality of Life
20 May 2019
Kasme Waade Pyar Wafa with Lyrics | Soulful Satsang | Reality of Life
Vaaruni Agarwal · 3 Views